Asiya Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti

Üzvü olduğu tibb təşkilatları

2005 – Asiya Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti, üzv

This is to certify that Kamran Kazımoğlu Musayev  has been elected an active Member of  The Asian Society for Cardiovascular Surgery.

September 21, 2005

  • Asiya Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin üzvlük sertifikatı