Avropa Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti

Üzvü olduğu tibb təşkilatları

2007 – Avropa Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti, üzv

By action of its Officers and Council certifies that Dr. Kamran Kazımoğlu Musayev is an active member of  The European Association for Cardio-Thoracic Surgery with Entitlement to All Rights and Privileges

September 18, 2007

  • Avropa Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin üzvlük sertifikatı