Minimal İnvaziv Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Beynəlxalq Cəmiyyəti

Üzvü olduğu tibb təşkilatları

2009 – Minimal İnvaziv Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Beynəlxalq Cəmiyyəti (International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery), üzv

M.D., PhD Kamran K. Musayev has been elected a member of the International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery (ISMICS)

August 3, 2009

  • Minimal İnvaziv Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Beynəlxalq Cəmiyyətinin üzvlük sertifikatı