Təhsili və əmək fəaliyyəti

Tərcümeyi-hal

03/07/2009

Kamran Kazım oğlu Musayev 30 oktyabr 1973-cü ildə Qərbi Azərbaycanın...

Davamı