Üzvü olduğu tibb təşkilatları

Amerika Ürək Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti

25/01/2010

2010 – Amerika Ürək Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti, üzv...

Davamı

Ürək və Ağciyər Transplantasiyası Beynəlxalq Cəmiyyəti

10/08/2009

2009 – Ürək və Ağciyər Transplantasiyası Beynəlxalq Cəmiyyəti (The...

Davamı

Minimal İnvaziv Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Beynəlxalq Cəmiyyəti

03/08/2009

2009 – Minimal İnvaziv Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Beynəlxalq Cəmiyyəti...

Davamı

Avropa Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti

18/09/2007

2007 – Avropa Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti, üzv By action of its...

Davamı

Asiya Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti

21/09/2005

2005 – Asiya Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti, üzv This is to certify...

Davamı

Türkiyə Ürək-Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti

11/01/1997

1996 – Türkiyə Ürək- Damar Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti, üzv...

Davamı