Qapaq Xəstəlikləri

Qapaq Xəstəlikləri

11/08/2005

Ürək xəstəliklərinin arasında mühüm yer tutan ürəyin qapaq...

Davamı