Ürək və Ağciyər Transplantasiyası Beynəlxalq Cəmiyyəti

Üzvü olduğu tibb təşkilatları

2009 – Ürək və Ağciyər Transplantasiyası Beynəlxalq Cəmiyyəti (The International Society for Heart and Lung Transplantation), üzv

International Society for Heart and Lung Transplantation

by action of its Officers and Council certifies that Kamran Kazımoğlu Musayev is hereby elected a Member of the Society and is entitled to all honors, rights and privileges.

August 10, 2009.

  • Ürək və Ağciyər Transplantasiyası Beynəlxalq Cəmiyyətinin üzvlük sertifikatı