Amerika Ürək Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti

Üzvü olduğu tibb təşkilatları

2010 – Amerika Ürək Cərrahiyyəsi Cəmiyyəti, üzv

  • Amerika Ürək Cərrahiyyəsi Cəmiyyətinin üzvlük sertifikatı