ÜRƏK-DAMAR CƏRRAHİYYƏSİ

Qapaq Xəstəlikləri

11/08/2005

Ürək xəstəliklərinin arasında mühüm yer tutan ürəyin qapaq...

Davamı

Koronar şuntlama əməliyyatı

11/08/2005

Tıxanmış koronar arteriyaların qidalandırdığı ürək əzələsi,...

Davamı

Damar Xəstəlikləri

11/08/2005

Damar patologiyalarını iki qrupa bölmək olar: • Arteriya xəstəlikləri...

Davamı

Anadangəlmə Ürək Qüsurları

11/08/2005

Bizə çox məlum olmayan səbəblərə görə, ana bətnində inkişafın...

Davamı