Blog
Ürək, həyatımızın mühüm bir hissəsidir. “Dünya Ürək Günü” kimi mühüm bir gündə ürəyimizə diqqət yetirmək, sağlamlığını qorumaq və ürək xəstəlikləri barədə diqqəti cəlb etmək əməlləri aparılır. Bu gün, insanlar ürək sağlamlığı haqqında məlumatlanır, risklər barədə qərarlar verir və sağlam həyat üçün qaydalara riayət edir. Ürək xəstəlikləri bəzən görünmür, lakin onların mövcudluğu həyatımızı təhdit edə bilər. Bu gün, ürək sağlamlığının önəmi və xəstəliklərin qarşısını alma yolları üzərində fəaliyyətlər keçirilir. İnsanlar tibbi müayinələrdən keçmək və sağlam həyat tərzi üçün qaydalara riayət etmək mövzusunda təlim alır. “Dünya Ürək Günü” insanları ürək sağlamlığı ilə bağlı diqqətə cəlb edir, insanların sağlamlıq və yaşam keyfiyyətini yüksəltməyə çalışır. Bu məqsədlə, xəstələrin müalicəsi, profilaktik tədbirlər və ictimai məlumatlandırma böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ürək sağlamlığına diqqət yetirmək hər birimizin və ümumiləşmiş sağlamlığımızın əhəmiyyətli hissəsidir. Bu gün, ürək xəstəliklərinin qarşısını almaq, sağlam həyat tərzinə sahib olmaq və sağlamlığımıza diqqət yetirmək vaxtıdır.